Digiaalto kunnille

Kuntien Digiaalto – Vesiverkkotiedon digitalisointi

Pisara toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön kanssa maanlaajuisen Vesiverkkotiedon digitalisointi -projektin, joka on kunnille ainutkertainen mahdollisuus saada tukirahoitusta vesiverkkotietojen kuntoon laittamiseksi. Projekti tuottaa vesihuoltolaitosten käyttöön täysin uudenlaisen, nykyajan vaatimuksia vastaavan verkkotietojärjestelmän, jolla voidaan dokumentoida vesihuoltoverkkojen sijainti- ja ominaisuustietoja kustannustehokkaasti sekä riskit minimoiden.

Verkkotietojen päivittäminen projektimaisesti on tehokas toimintapa, joka synnyttää vesilaitoksille kustannussäästöjä samalla, kun laitosten omien resurssien lisäämiselle ei ole välttämätöntä tarvetta. Uusi verkkotietojärjestelmä täyttää vesihuoltolain vaatimukset verkostojen sijaintitiedon sähköisestä dokumentaatiosta, ja lisäksi järjestelmä antaa huomattavaa lisäarvoa verkostotiedon hyväksikäyttöön.

Projekti lyhyesti

Kesto: 
1.5.2019 – 31.12.2022

Toteutusten aloitus:
Syksy 2019

Kustannukset vesihuoltolaitoksille:
Hankintakustannukset on sidottu vesiverkoston laajuuteen. ELY-keskuksen myöntämän hankeavustuksen ansiosta verkkotietojärjestelmän saa edullisimmin käyttöön projektin aikana.

Projektin hyödyt kunnille

Kun vesihuoltolaitos liittyy Pisaran verkkotietojärjestelmään, se näkyy parannuksina seuraavilla osa-alueilla:

1. Veden laatu

Vesiverkon huonokuntoiset ja vaaralliset kohdat sekä riskipaikat ja -rakenteet tulevat näkyväksi ja ne voidaan korjata ilman viiveitä.

2. Veden toimitusvarmuus

Yllättävät katkot vedenjakelussa vähenevät, kun verkkotieto mahdollistaa riskipohjaisen ja ennakoivan saneeraussuunnittelun.

3. Kustannustehokkuus

Saneeraussuunnittelu perustuu jatkossa tietoon verkon kunnosta, jolloin toimivia verkon osia ei saneerata turhaan.

4. Ympäristöystävällisyys

Vähemmän jätevesivuotoja, jolloin saastumisriskit pienenevät. Vähemmän puhtaan veden vuotoja, jolloin vettä tarvitsee tuottaa ja pumpata vähemmän, mikä säästää energiaa.

5. Palvelutaso

Sekä asiakaspalvelu että toimintakyky häiriö- ja kriisitilanteissa paranevat, kun verkon tiedot ja rakenne ovat paremmin tiedossa.

Haluatko kuulla lisää?

Varaa aika asiantuntijatapaamiseen Yhdyskuntatekniikan messuille 15.-16.5.2019 ja kuule, miten Vesiverkkotiedon digitalisointi -projekti hyödyttäisi kuntasi vesihuoltoa.

Etu ja sukunimi:*
Sähköposti:*
Puhelin:*
Rooli organisaatiossa:
Kunta / kaupunki:
Viesti:

Tavoitteet

Vesiverkkotiedon digitalisointi -projekti tähtää siihen, että Suomen vesiverkostojen tiedot saadaan digitaaliseen muotoon mahdollisimman kattavasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Projektin tavoitteena on varmistaa, että jokaisessa Suomen kunnassa on poikkeuksetta tarjolla turvallinen ja katkoton käyttövesi. Samalla tavoitteena on huolehtia siitä, että jäteveden poiskuljetus toimii luotettavasti ympäri Suomen. Vesiverkkotiedon digitalisointi yhdenmukaistaa, helpottaa ja tehostaa kaupunkien ja kuntien vesihuoltoa.

Pisara huolehtii järjestelmän käytöstä ja ylläpidosta vesihuoltolaitosten puolesta. Tarjoamme kaikille verkkotietojärjestelmän käyttäjille jatkuvan tuen, neuvonnan sekä asiantuntijapalvelut myös projektin päätyttyä.

Haluatko mukaan projektiin?

Onko sinunkin kunnassasi aika ottaa käyttöön Pisaran verkkotietojärjestelmä? Haluatko kuulla lisää Vesiverkkotiedon digitalisointi -projektista? Ota yhteyttä:

Uula Jolanki
+358 40 5749 741
uula.jolanki@pisara.com

Teemu Brandt
+358 40 7541 677
teemu.brandt@jenergia.fi

Pertti Sipola
+358 50 3171 813
pertti.sipola@jenergia.fi

Lataa hankekuvaus tästä

Tiedote - Digiaalto 2.5.2019

 Pressikuva: Pasi Jalonen

Aikataulu ja lisätiedot

Vesiverkkotiedon digitalisointi -projektin kesto on 1.5.2019 – 31.12.2022. Projektitoteutukset alkavat syksyllä 2019. Projekti on valtakunnallinen.

ELY-keskus on myöntänyt Pisaralle hankeavustuksen, jonka ansiosta vesilaitos saa vesiverkkotiedon digitalisointi -palvelun käyttöönsä edullisemmin, kun hankinta tapahtuu projektin aikana.

Pisaran henkilökunta vastaa mielellään kaikkiin projektiin liittyviin tiedusteluihin.

Asiasta voi tiedustella lisää myös paikallisesta ELY-keskuksesta.