Pisara ja digitaalisuus

Digitaalisuus on läsnä kaikkialla Pisara-vesihuollossa. Emme tyydy pelkkään historiatietoon – elämme reaaliajassa ja ennakoimme tulevaa. Digitaalisuuden avulla olemme vieneet riskipohjaisen vesihuollon omaisuudenhallinnan uudelle tasolle. Digitaalisuus on uusi tapa toimia tehokkaammin ja tuottaa uutta arvoa. Kun tiedonkulku nopeutuu ja asiointi helpottuu, digitaalisuus parantaa myös vesihuollon asiakkaan palvelukokemusta.

Esimerkkejä Pisaran digitaalisista sovelluksista

Mahdollistaa ammattimaisen omaisuudenhallinnan

 • Vesihuoltoverkoston sijainti- ja ominaisuustiedot dokumentoitu digitaalisesti
 • Vesihuoltoverkoston kunnossapitotieto ja korjaukset dokumentoitu digitaalisesti
 • Riskiperusteinen investointisuunnitelma
 • Vesihuoltoverkoston arvon määritteleminen

Mahdollistaa nopean ja täsmällisen asiakastiedottamisen työkatkoista ja häiriöistä

 • Asiakkaan mahdollisuus työ- ja häiriötiedotteiden tilaamiseen ja häiriöiden seuraamiseen
 • Vesihuollon työntekijä tai vesioperaattori luo häiriötiedotteet ja lähettää valituille kohderyhmille
 • Työ- ja häiriökartat näkyvillä kuntien, kaupunkien ja vesihuoltolaitosten verkkosivuilla

Mahdollistaa kustannustehokkaan laiteasemien kunnossapidon reaaliaikaisin tiedoin

 • Ennakoivan kunnossapidon ja viankorjausten hallinta
 • Työnohjaus ja töiden kirjaus
 • Laitetietojen haku QR-koodin avulla
 • Laitekohtainen kunnossapito- ja korjaushistoria
 • Laitedokumenttien, kytkentäohjeiden, käyttöohjeiden ja varaosaluetteloiden hallinta
 • Varalaitteiden ja varaosien hallinta
 • Käyttöpäiväkirja
 • Raportointi

Mahdollistaa reaaliaikaisen vesihuoltoprosessin valvonnan ja käytön

 • Vesihuoltoprosessin valvonta ja käyttö normaali- ja häiriötilanteissa
 • Häiriöiden johtaminen ja tiedotus 
 • Häiriön kulun dokumentointi
 • Asiakaspalvelu häiriötilanteissa

Mahdollistaa vuotoepäilyn tai muun poikkeavuuden havaitsemisen verkostossa

 • Virtausmäärien laskenta
 • Prosessin monitorointi 
 • Alueellisten vesitaseiden laskenta
 • Poikkeamahälytykset

Mahdollistaa pohjavesipintojen ja vedenoton vaikutusten reaaliaikaisen hallinnan

 • Pohjavesipintojen ja vedenoton monitorointi
 • Tekopohjaveden muodostuksen ja rantaimeytymisen monitorointi
 • Vedenottomäärän ja pumppausten suunnittelu
 • Poikkeamahälytykset
 • Raportointi omaan ja viranomaisten tarpeisiin

Mahdollistavat riskipohjaisen omaisuudenhallinnan ja liiketoiminnan ohjauksen

 • Tunnuslukuryhmät omaisuudenhallintaa varten
 • Tunnuslukuryhmät taloudellista toiminnanohjausta varten

Mahdollistaa rakentajan ja vesiasiakkaan käyttöön 24/7 sähköisen asioinnin liittymistilauksesta vesimittarin asennukseen

 • Vesiliittymien toimitukset ja vesimittarien asennukset sovitun aikataulun mukaisesti
 • Liittymien ja mittausten hallinta
 • Asiantuntijan opastus ja ohjaus asiakkaalle rakentamisen eri vaiheissa
 • Liittymisen ja mittauksen palveluprosessien automatisointi
 • Sähköinen asiointi 24/7 liittymien tilauksesta vesimittarin asennukseen
 • Liittymätoimitusketjun kokonaisvaltainen työnohjaus
 • Asiantuntijapalvelut asiakkaan ja vesihuoltolaitoksen urakoitsijoiden ohjaukseen
 • Etäluettavien vesimittalaitteiden suunnittelu, toteutus ja käyttöönottopalvelut
 • Vesimittarien elinikäarviot ja elinkaarenhallinta perustuen veden laatuun
 • Vesilukemien hallinta ja monitorointi
 • Laskutus