Nenäinniemi

Lievestuoreen siirtolinja

Laukaan kunnan vesihuollosta vastaa kolmen miljoonan euron liikevaihdolla Laukaan Vesihuolto Oy. Se tarvitsi vanhan puhdistamon korvaavan ratkaisun Lievestuoreen taajaman jätevesille, kun ympäristöluvan ehdot kiristyivät.

Pisara suunnittelee, rakennuttaa ja rahoittaa puhdistamon korvaavan jätevesien siirtoputken Laukaan osaomistamalle Jyväskylän Seudun Puhdistamolle. Noin kahdeksan miljoonan euron hintaisen hankkeen valmistuttua Laukaan Vesihuolto Oy ryhtyy maksamaan Pisaralle jäteveden siirtomaksua. Kunnan tai vesiyhtiön ei tarvitse sitoa investointiin rahaa.

Hanke on valmistunut.

Hanke lyhyesti

Aloitus:
joulukuu 2016

Arvioitu valmistuminen:
2018 loppuun mennessä

Pisara yhteistyömalli:
rahoitus

Ajankohtaista

Taustaa

Laukaa etsi ratkaisua Lievestuoreen taajaman jätevesien puhdistamiselle, koska nykyinen puhdistamo ei täytä vuoden 2019 ympäristöluvan ehtoja. Loppusuoralla Laukaan päättäjillä oli kaksi päävaihtoehtoa: viidestä kahdeksaan miljoonan euron investointi joko uuteen puhdistamoon tai 25 kilometriä pitkän siirtoviemärin rakennuttamiseen, joka johtaisi jätevedet kunnan osaomistamalle puhdistamolle naapurikunnan puolelle.

Vaihtoehdot olivat rahoituksellisesti raskaita Vesihuolto Oy:n liikevaihtoon nähden. Molemmat vaihtoehdot olisivat vaatineet myös 10 hengen organisaation vahvistamista ulkopuolisella resurssilla hankkeen valmistelua, suunnittelua ja johtamista varten. Puhdistamon uudistaminen nykyiselle paikalle olisi rajoittanut aluekehitystä ja maankäyttöä valtatie yhdeksän tuntumassa.

Pisara-palvelulla Lievestuoreen siirtoviemäri toteutuu kokonaispalveluna, joka kattaa suunnittelun, rakentamisen ja käytön lisäksi rahoituksen. Pisara-rahoituksen ansiosta siirtoviemäri tuli taloudellisesti kilpailukykyiseksi verrattuna uuden puhdistamon rakentamiseen. Rahoitus-yhteistyön ansiosta ei kunnan eikä sen yhtiön tarvinnut sitoa euroja hankkeeseen.

Tavoitteet

Alueelliseen yhteistyöhön oli helppo päätyä monesta syystä. Hyödyt tulevat riskien jakamisesta ja Jyväskylän Energian meitä laveamman tietotaidon hyödyntämisestä hankkeessa, laskee Laukaan kunnan tekninen johtaja ja Laukaan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Janne Laiho.

Riskien hallinnan ja kokonaistalouden näkökulmasta olemme tyytyväisiä, että Pisara on tässä kumppanina. On hyvä, että Laukaan jätevedet puhdistetaan yhdessä paikassa ja saavutamme pitempiaikaisen ratkaisun kuin omaa puhdistamoa määräysten kiristymisen tahdissa jatkuvasti varustelemalla, Laiho toteaa. 

Laiho näkee ratkaisulla positiivisia vaikutuksia myös Lievestuoreen taajaman vetovoimalle. Hänestä ratkaisu vahvistaa 9-tien varren aluekehitystä, kun puhdistamotoiminnan päätyttyä puhdistamon nykyisiä varoalueita voidaan ottaa esimerkiksi asuin-, matkailu- tai virkistyskäyttöön.

Eteneminen

Kaivutyöt käynnistyvät lokakuun loppupuolella noin viikolla 44. Kaikkiaan 25 kilometriä pitkä siirtolinja rakennetaan valtaosalla reitistä 9-tien tiealueelle tai rata-alueelle. Kolmessa kohdassa putki asennetaan järven pohjaan Leppäveteen ja Päijänteeseen. Tietoa hankkeen etenemisestä päivitetään tälle sivulle.

Hankkeen pääurakoitsijoina toimivat VRJ Etelä-Suomi Oy (Lievestuore – Laurinniemi linja ja pumppaamot) sekä Varpaisjärven maansiirto ja vesitekniikka Oy (Laurinniemi – Nenäinniemi linja).


Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Kim Timisjärvi
Pisara / Jyväskylän Energia -yhtiöt
p. 040 864 9821
kim.timisjarvi@jenergia.fi

 

Tekninen johtaja ja Laukaan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja
Janne Laiho
Laukaan kunta
p. 050 347 5247
janne.laiho@laukaa.fi

 

Anna palautetta

(valitse palautteen aihealueeksi "työmaat")

 

Lataa

Lievestuoreen siirtolinjan kartta Laukaan Vesihuollon hankeinfo Pisaran hankeinfo