Vertaile Pisara®-yhteistyömalleja

Omistus - pääoman vapautus kunnan elinvoimaisuuden kehitykseen

Siirtämällä vesihuolto Pisaralle kunnan on mahdollista sijoittaa vesihuollosta saadut tulot hyvinvoinnin edistämiseen.

Vastuut

Pisara

  • Omistaa vesihuoltolaitoksen omaisuuden
  • Vastaa vesihuollosta vesihuoltolain mukaan
  • Investointivastuu
  • Suunnittelu
  • Rakentaminen
  • Käyttö ja kunnossapito
  • Varallaolo
  • Henkilöstö
  • Asiakaspalvelu
  • Laskutus

Vesihuoltolaitos / kunta

  • Vahvistaa Pisaralle toiminta-alueen

Talous

  • Vapautuneen pääoman hyödyntäminen
  • Ei investointimenoja

Hyödyt vesihuoltolaitokselle / kunnalle

  • Nykyaikainen vesihuolto
  • Helppous ja huolettomuus
  • Johdettu omaisuudenhallinta
  • Kustannussäästö
  • Ulkoistettu toimintavastuu
  • Resurssit muuhun käyttöön
  • Ulkoistettu kokonaisvastuu
  • Tyytyväinen vesihuollon asiakas
Kari Kautto

Omistusyhteistyömalli vapauttaa kunnan vesiverkon omistamisesta sekä investoinneista

Kari Kautto
Verkkojohtaja