Vertaile Pisara®-yhteistyömalleja

Omistus - pääoman vapautus kunnan elinvoimaisuuden kehitykseen

Siirtämällä vesihuolto Pisaralle kunnan on mahdollista sijoittaa vesihuollosta saadut tulot hyvinvoinnin edistämiseen.

Vastuut

Pisara

 • Omistaa vesihuoltolaitoksen omaisuuden
 • Vastaa vesihuollosta vesihuoltolain mukaan
 • Investointivastuu
 • Suunnittelu
 • Rakentaminen
 • Käyttö ja kunnossapito
 • Varallaolo
 • Henkilöstö
 • Asiakaspalvelu
 • Laskutus

Vesihuoltolaitos / kunta

 • Vahvistaa Pisaralle toiminta-alueen

Talous

 • Vapautuneen pääoman hyödyntäminen
 • Ei investointimenoja

Hyödyt vesihuoltolaitokselle / kunnalle

 • Nykyaikainen vesihuolto
 • Helppous ja huolettomuus
 • Johdettu omaisuudenhallinta
 • Kustannussäästö
 • Ulkoistettu toimintavastuu
 • Resurssit muuhun käyttöön
 • Ulkoistettu kokonaisvastuu
 • Tyytyväinen vesihuollon asiakas
Kari Kautto

Omistusyhteistyömalli vapauttaa kunnan vesiverkon omistamisesta sekä investoinneista

Kari Kautto
Verkkojohtaja