lievestuore

Hanketiedote maaliskuu 2018

Lievestuoreen siirtolinjan rakentaminen etenee. Kokonaispituudeltaan 26 kilometrin mittaisesta siirtolinjasta on valmiina vesistöosuuksia 7 kilometriä ja maaosuuksia 1,5 kilometriä (tilanne 19.2.2018).

Vesistötyöt tehtiin Päijänteellä syksyllä aikataulussa. Työt jatkuvat putken päiden liitostöiden osalta toukokuussa. Talven aikana työt ovat painottuneet Laurinniemeen, jossa on tehty paine- ja viettoviemäreitä. Myös pumppaamon rakentaminen on hyvässä vauhdissa. 

Siirtoviemärihankkeen kokonaisaikataulussa ollaan jonkin verran jäljessä, mutta työt pyritään kuromaan kiinni kesän ja syksyn aikana.

Siirtolinjan rakentamisen yhteydessä rakennetaan myös 10 kilometrin mittaista vesijohtoa Leppälahdesta Lievestuoreelle.

Kuva alla näyttää tehdyt linjaosuudet helmikuun tilanteessa. Vesistölinjan ja valtatie 9:n työvaiheista löytyy kuvia tämän hankesivun kuvagalleriasta.

Lievestuoreen siirtolinja työvaihe helmikuu 2018