Yhteistyömallit

Miksi Pisara?

Vesihuolto on sekä tekninen järjestelmä että arvokasta omaisuutta. Siitä huolehtiminen edellyttää suunnittelua pitkälle tulevaisuuteen.

Samalla vesihuoltolaitosten toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti lähivuosina. Vesihuollon järjestämiseen liittyvää suunnittelua ja päätöksentekoa on tehostettava.

Pisaran kokemus nojaa yhden Suomen suurimman vesihuoltolaitoksen johtamisesta ja operoinnista saatuun kokemukseen. Meillä on käytössämme alan viimeisin tutkimustieto. Kehitämme jatkuvasti digitaalisia palveluita, jotta tieto vesiverkoston kunnosta ja toimivuudesta on reaaliaikaisesti käytössä.

Suomalainen vesihuolto kehittyy yhteistyön kautta. Pisaran tehtävänä on mahdollistaa kuntarajat ylittävä yhteistyö.

Pisara yhteistyömallit

Valitsemalla operoinnin, vuokrauksen, omistuksen tai rahoituksen alla olevista korteista voit tutustua yhteistyömalleihin paremmin.

Helposti nykyaikaisempaa vesihuoltoa

Pisara tuo vesihuoltoon valmiin testatun kokonaisuuden ja viimeisimmät digitaaliset palvelut.

50%

Pisaran keskimääräinen vastuu kunnan vesihuollosta.

Tasaista tuloa vähemmällä vastuulla

Vuokraamalla vesihuolto-omaisuuden Pisara varmistaa jatkuvan tuoton sijoitetulle pääomalle.

75%

Pisaran keskimääräinen vastuu kunnan vesihuollosta.

Pääoman vapautus kunnan kehitykseen

Vesihuollon siirtäminen Pisaralle mahdollistaa sijoittamisen kunnan elinvoimaisuuteen.

100%

Pisaran keskimääräinen vastuu kunnan vesihuollosta.

Tapa rahoittaa vesihuollon investoinnit

Pisara tarjoaa rahoitusmallin ja investointitoteutuksen, jolloin kunta saa kaiken avaimet käteen palveluna.

100%

Pisaran vastuu investointikohteen toteutuksesta.

Pisara yhteistyömallit - kunnan resursseihin mukautuva toimintatapa

Pisara tarjoaa kunnille yhteistyömalleja, joiden avulla riskien- ja omaisuudenhallinta, toimintavarmuus sekä kustannustehokkuus saatetaan nykypäivän vaatimustasolle.

Jokaiseen operaatioon pureudutaan huolella. Yhteistyö suunnitellaan aina kunnan tarpeiden ja resurssien mukaan. Toiminnan- ja palvelujen taso sekä sen mukainen investointiohjelma määritetään yhdessä asiakkaan kanssa.

Nimeämme jokaiseen operaatioon oman, korkeatasoisen asiantuntijatiimin. Näin saadaan tehtyä aina yksilöllinen ratkaisu.

Yhteistyömallit koostuvat vesihuollon keskeisimmistä osa-alueista:

Suunnittelu ja rakentaminen kohdistuvat vedentuotantoon, vesijohtoverkostoon ja laiteasemiin, jätevesiverkostoon ja sen laiteasemiin, jäteveden puhdistamoon sekä hulevesiverkostoon. Suunnittelun osa-alueita ovat hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelu. Rakentaminen kattaa hankkeiden rakennuttamisen.  

Käyttö ja kunnossapito kohdistuvat vedentuotantoon, vesijohtoverkostoon ja laiteasemiin, jätevesiverkostoon ja sen laiteasemiin, jäteveden puhdistamoon sekä hulevesiverkostoon. Käyttö sisältää säännölliset päivittäistoimenpiteet. Kunnossapito kattaa ennakoivan kunnossapidon ja viankorjauksen.

Varallaolo tapahtuu työajan ulkopuolella: arkisin kello 16-07, viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Varallaolo on vesihuollon häiriö- ja ongelmatilanteiden hoitoa. Varallaolija hoitaa tarvittaessa myös työajan ulkopuolisia käyttötehtäviä.

Henkilöstö sisältää vesihuollon operatiivisen henkilöstön: käyttö- ja kunnossapidon henkilöstön ja vesilaitostoiminnan tukipalveluiden henkilöstön.

Asiakaspalvelu hoitaa vesihuoltoon liittyvät kyselyt, yhteydenotot ja palautteet. Asiakaspalveluun kuuluu myös tarvittava asiakasviestintä. Asiakaspalvelu toimii yhden luukun periaatteella.

Laskutus on kaikkiin vesilaitoksen asiakkaisiin kohdistuvaa laskutusta, esimerkiksi liittymä- ja vesilaskutusta.

Investointisuunnittelu sisältää rakennushankkeisiin ja hankintoihin liittyvän suunnittelun. Investointisuunnittelussa tehdään lyhyen (LTS) ja pitkän (PTS) tähtäyksen ohjelmat. Investointisuunnitelmien sisältö saadaan tarkasteltaessa vesihuollon nykytilaa, kehittämistä ja tavoitteita. Investointisuunnittelu on osa omaisuudenhallintaa.

Rahoitus sisältää vesihuoltotoiminnan tarvitsemien pääomien hankinnan ja sijoittamisen asiakkaana olevan vesihuoltolaitoksen investointeihin.

Digitaalisten sovellusten monipuolinen hyödyntäminen varmistaa häiriötiedottamisessa nopean reagoinnin ja tiedottamisen.