Selvitä kuntasi vesihuollon tila

Saat kuntapäättäjänä, vesihuoltolaitoksen omistajana tai vastuuhenkilönä käsityksen kuntasi vesihuollon tilasta viiden kysymyksen avulla. 

Onko vesihuollosta muodostettu riskikuva?

Riskikuvassa tunnistetaan vesihuoltolaitosta koskevat uhat, arvioidaan niistä aiheutuvat riskit ja niiden hyväksyttävyys sekä toimenpiteet, jotka täytyy tehdä riskien minimoimiseksi.

Kyllä Ei

Onko vesihuollolle tehty kehittämissuunnitelma?

Kehittämissuunnitelma on suunnittelun apuväline. Siinä arvioidaan vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja tehdään suunnitelmat tulevaisuudessa toteutettavista, pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteistä.

Kyllä Ei

Täyttääkö vesihuollon toimintavarmuus uuden lain vaatimukset?

Vesihuollon toimintavarmuus kertoo, täyttääkö nykyinen toiminta vesihuoltolaitoksen selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuuden (Vhl 15 §) ja vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaamisen häiriötilanteissa (Vhl 15 a §) mukaiset vaatimukset.

Kyllä Ei

Onko vesihuoltotoiminnan talous tasapainossa ja tuottava?

Vesihuoltolaitoksen talous on tasapainossa ja tuottava, kun tuloilla pystytään kattamaan käyttömenot ja tarvittavat investoinnit pitkällä aikavälillä. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Kyllä Ei

Ovatko kuntalaiset tyytyväisiä nykyiseen vesihuoltotoimintaan?

Kyllä Ei

Haluatko tarkemman kuvan vesihuoltosi nykytilasta?

Antamalla yhteystietosi asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä ja kertoo, miten nykyaikaiset älykkäät ratkaisut voivat parantaa kuntasi vesihuoltoa.