lievestuore

Hanketiedote toukokuu 2018

Talven taituttua kevääksi Lievestuoreen siirtoviemäriä rakennetaan seitsemässä eri kohteessa. Töitä tehdään edelleen yli 40 henkilön, 22 kaivinkoneen ja reilun 10 kuorma-auton voimin. Työt ovat edenneet aikataulussa.

Toukokuun alun tilanteessa valmista vesistöosuutta on seitsemän kilometriä ja maalla noin 5,5 kilometriä. Metsolahden vesistöosuudessa työt ovat käynnissä parhaillaan.

Leppälahden alituksen osalta (Ruokosaari-Leppälahti) vesistötyöt käynnistyvät toukokuussa. Kun työssä päästään siirtoviemäriputken upotusvaiheeseen, järviliikenteeseen tulee häiriöitä muutaman päivän ajaksi. Vesistöalitus Leppälahti-Ruokolahti –kohdassa on noin 1,5 kilometriä pitkä.

Lähimmän kuukauden aikana aloitetaan myös Lievestuoreen puhdistamon tasausaltaiden rakentaminen. Tasausaltaiden tehtävä on nimensä mukaisesti tasata siirtoviemärilinjassa kulkevaa vesimäärää huippuvirtaamatilanteissa kuten esimerkiksi kovien vesisateiden aikaan. Tasausaltaat toimivat myös vara-altaina mikäli linjaan tulee ongelmia. Tasausaltaiden rakennustyövaihe tulee aiheuttamaan jonkin verran erikoiskuljetuksia tieliikenteeseen.