lievestuore

Hanketiedote kesäkuu 2018

Putken painotus 2

Kesäkuussa Lievestuoreen siirtoviemärin rakentaminen jatkuu noin seitsemässä eri kohteessa. Viimeistelytyöt ovat käynnistyneet jo asennetuilla osuuksilla. 

Toukokuun jälkeen työmailla on käynnistynyt linjojen viimeistely jo asennetuilla maaosuuksilla. Järveen upotetun putken viimeistelytyöitä tehdään niin ikään Leppäveden vesistöosuudella. Työmailla ahertavina henkilöinä ja työkoneina määrä vastaa toukokuun tasoa.

Maaosuuksilla on linjaa tällä hetkellä valmiina noin 8 kilometriä. Vesistöosuuksia on valmiina Leppälahden valmistumisen jälkeen yhteensä 8,5 kilometriä.

Lievestuoreen tasausaltaiden rakentaminen on käynnistymässä.

Liikenteen häiriöistä ja nopeusrajoituksista olemme saaneet jonkin verran palautteita. Ajoradan lähellä olevat suojaukset vaikuttavat kuitenkin liikenteeseen. Tiellä liikkujien turvallisuuden vuoksi joudumme pitämään alennetut nopeusrajoitukset käytössä työmaiden kohdilla myös silloin kun varsinaiset työt eivät ole käynnissä. Ymmärrämme asiasta autoilijoille koituvan harmin ja pyrimme vähentämään alennettujen rajoituksien määrää aina silloin kun se on mahdollista, kuitenkin turvallisuusseikat ensisijaisesti huomioiden.


Kuva alla: Valtatie 9, Leppälahdesta Lievestuoreen suuntaan