Pisara® Blue Model

Kuntien vesihuollon uusi älykäs malli

Pisara tarjoaa kunnille turvallista, toimivaa ja taloudellista vesihuoltokumppanuutta. BlueModel on Pisaran kehittämä tuote älykkäämmän vesihuollon malliksi.

Asiantuntijuutemme nojaa yhden Suomen suurimman vesihuoltolaitoksen johtamisesta ja operoinnista saatuun kokemukseen. Avullamme hahmotat vesihuollon kokonaiskuvan sekä siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Meillä on käytössämme paitsi alan viimeisin tutkimustieto, myös uusimmat riskien- ja omaisuudenhallinan järjestelmät sekä kunnan tarpeisiin parhaiten vastaavat yhteistyömallit.

Autamme ennakoimaan ja varautumaan tulevaisuuden riskeihin uudenlaisten vesihuollon sovellusten avulla. Kehitämme jatkuvasti digitaalisia palveluita, jotta tieto vesiverkoston kunnosta ja toimivuudesta on reaaliaikaisesti käytössä.

Pisara BlueModel auttaa määrittämään vedelle oikean hinnan ja tekemään vesihuollosta kannattavaa liiketoimintaa. 

Pisara® BlueModel

analysointi


 

Pisara®

BlueFlow

Avainanalyysi

Tiivis ja selkeä raportti vesihuollon nykytilasta selkeästi esitettynä ja nopeasti toimitettuna. 

Hyödyt:

Läpileikkaa koko nykyisen toiminnan ja kertoo nopeasti avainkehityskohteet.

Tutustu

Pisara®

BlueFlow

Asiantuntijaratkaisut päätöksenteon tueksi. Ymmärrys vesihuollon johtamisen koko kuvasta ja sen tulevaisuudesta: liiketoiminnasta, johtamisesta ja organisaatiosta sekä teknisestä järjestelmästä.

Hyödyt:

Kattava vertailuraportti todentaa mahdollisuudet, joilla kehittää nykyistä toimintaa.

Tutustu

ylläpito


 

Pisara®

BlueRide

Kunnalle sovitetun yhteistyömallin pohjalta toteutettava, jatkuvasti kehittyvän vesihuollon ylläpitomalli, joka perustuu toiminnan operointiin, monitorointiin, raportointiin ja sen jatkuvaan kehittämiseen.

Hyödyt:

Optimoi vesihuollon ylläpidon, seurannan ja kehityksen.

Tutustu