Vesiviisas kunta

Pisara® BlueFlow Avainanalyysi

Vesihuollon nykytila – selkeästi esitettynä nopeasti toimitettuna

Vesihuolto on sekä tekninen järjestelmä että arvokasta omaisuutta. Siitä huolehtiminen edellyttää suunnittelua pitkälle tulevaisuuteen. Pisara BlueFlow Avainanalyysi toimii pohjana mahdollisuuksien ja riskien tunnistamisessa.

Kesto:

1–2 kk

Työmäärä:

1 vko

Hyödyt

Koko nykyisen toiminnan läpileikkaus. Paljastaa nopeasti avainkehityskohteet.

Toimintamalli

Vesiasiantuntijoiden tekemä tiedonkeruu, havainnointi, analysointi ja raportointi.

Lopputulos

Tiivis ja selkeä nykytilan raportti vesilaitoksen johdolle.

Jatka Pisara BlueFlow seurantaan

"Järjestelyn seurauksena vesihuollon toimitusvarmuus paranee entisestään ja uskomme toiminnan mittakaavaedun tuovan myös kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä"

Tomi Suomalainen
Erityisasiantuntija
Senaatti-kiinteistöt

Tilaa Pisara® BlueFlow Avainanalyysi:

Henkilö
Markku Hantunen
Erikoisala: vesiverkot ja vedentuotanto
050 3100 140