Pisara® BlueFlow

Vesihuollon tulevaisuus – asiantuntijaratkaisut päätöksenteon tueksi

Vesihuoltolaitosten toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti lähivuosina. Vesihuollon järjestämiseen liittyvää suunnittelua ja päätöksentekoa on tehostettava ja kehitettävä. Pisaran tiimi koostuu Suomen viidenneksi suurimman vesihuoltolaitoksen asiantuntijoista, joiden osaaminen pohjautuu yli satavuotiseen käytännön kokemukseen vesihuollon kokonaisuudesta. Asiantuntijuutemme ja kokemuksemme tuella vesihuollon tulevaisuuden kehittäminen on vakaalla pohjalla.

Kokonaisuudet

 • Liiketoiminta
 • Johtaminen ja organisaatio
 • Tekniset järjestelmät

Katselmoinnit

 • Kysymyslistat
 • Käynnit
 • Raportit
 • Riskilista ja PTS

 Tulokset

 • Selkeä tilannekuva
 • Kehitysraportti
 • Investointiohjelma
 • Vesimaksujen kehitysarvio

Kesto:

6 kk

Hyödyt

Kattava vertailuraportti todentaa mahdollisuudet nykyisen toiminnan kehittämiseksi. 

Toimintamalli

Monialaisen vesiasiantuntijaryhmän toiminta-analysointi ja kehitysraportointi.

Lopputulos

Kattava toiminnan kehittämisen raportti ja selkeät ratkaisumallit kunnan päätöksentekijöille.

Pisara BlueFlow® auttaa valitsemaan kunnan resursseihin mukautuvan yhteistyömallin

Pisara tarjoaa kunnille yhteistyömalleja, joiden avulla riskien- ja omaisuudenhallinta, toimintavarmuus sekä kustannustehokkuus satetaan nykypäivän vaatimustasolle.

Jokaiseen operaatioon pureudutaan huolella. Yhteistyö suunnitellaan aina kunnan tarpeiden ja resurssien mukaan. Toiminnan- ja palvelujen taso sekä sen mukainen investointiohjelma määritetään yhdessä asiakkaan kanssa.

Nimeämme jokaiseen operaatioon oman, korkeatasoisen asiantuntijatiimin. Näin saadaan tehtyä aina yksilöllinen ratkaisu.

Jatka Pisara BlueRideen tutustumalla

"Kunnat ovat omistajina avainasemassa myös siinä miten vesihuollon investointeja tehdään, ja kuinka laitosten saneerausvelka ratkaistaan. Arviot maamme vesihuoltolaitosten saneerausvelan määrästä vaihtelevat 600 miljoonasta 1,2 miljardiin euroon."

Markku Hantunen
Johtava asiantuntija, DI
Vesiliiketoiminta

Pisara yhteistyömallit

Valitsemalla operoinnin, vuokrauksen, omistuksen tai rahoituksen alla olevista korteista voit tutustua yhteistyömalleihin paremmin.

Operointi

Helposti nykyaikaisempaa vesihuoltoa

Pisara tuo vesihuoltoon valmiin testatun kokonaisuuden ja viimeisimmät digitaaliset palvelut.

50 %

Pisaran keskimääräinen vastuu kunnan vesihuollosta.

Vuokraus

Tasaista tuloa vähemmällä vastuulla

Vuokraamalla vesihuolto-omaisuuden Pisara varmistaa jatkuvan tuoton sijoitetulle pääomalle.

75 %

Pisaran keskimääräinen vastuu kunnan vesihuollosta.

Omistus

Pääoman vapautus kunnan kehitykseen

Vesihuollon siirtäminen Pisaralle mahdollistaa sijoittamisen kunnan elinvoimaisuuteen.

100 %

Pisaran keskimääräinen vastuu kunnan vesihuollosta.

Rahoitus

Tapa rahoittaa vesihuollon investoinnit

Pisara tarjoaa rahoitusmallin ja investointitoteutuksen, jolloin kunta saa kaiken avaimet käteen palveluna.

100 %

Pisaran keskimääräinen vastuu kunnan vesihuollosta.

Kysy lisää Pisara®-asiantuntijalta:

Henkilö
Markku Hantunen
Erikoisala: vesiverkot ja vedentuotanto
050 3100 140