lievestuore

Hanketiedote elokuu 2018

Kesän taittuessa syksyyn siirtolinjaa on maaosuuksilla valmiina 19 kilometriä. Rakentamatonta siirtolinjaa maaosuudella on jäljellä enää noin 1,5 kilometriä.

Kaivuutyöt ovat linjan osalta käynnissä kolmessa paikassa: Metsälehmuksentiellä, Kanavuoressa sekä Lievestuoreen Mustavuoressa. Myös kaikilla kuudella pumppaamolla ja Lievestuoreen tasausaltaalla on työt käynnissä.

Metsolahden vesistöosuudella aloitetaan viimeistelytyöt syyskuun alussa. Niin ikään syyskuun alussa käynnistyy putken länsipään ruoppaustyöt Leppävedellä.

Seuraava suurempi työvaihe käynnistyy lokakuun alussa jolloin alkaa vanhojen linjojen liittäminen uuteen verkkoon. Käytännössä liittäminen näkyy lukuisina työkohteina koko siirtolinjan matkalta alkaen Laurinniementieltä.

 

Kuvat:

ylhäällä Lievestuoreen tasausaltaat ja Pyynpolun jätevesipumppaamo
alhaalla havainnekartta (keltaisella merkityissä kohdissa työt/viimeistelyt käynnissä)