lievestuore
lievestuorehanke

Hanketiedote joulukuu 2018

Pumppaamoilla saavutettiin käyttöönottovalmius viikoilla 49-51 suoritettujen koekäyttöjen aikana. Jyväskylän puolella olevat pumppaamot 3 kpl (Laurinniemi, Varikko ja Jussinranta) otetaan käyttöön viikolla 2/2019. Jätevesien kääntäminen uuteen linjaan tapahtuu Lievestuoreella viikon 3 aikana 14 – 15.1.2019. Sen jälkeen jätevesiä ei enää johdeta Lievestuoreen jätevesipuhdistamolle. Käyttöönoton jälkeen linjalla suoritetaan vielä pumppaamoiden säätöjä sekä pienempien linjojen kääntöjä uuteen jätevesilinjaan. 

Aikataulu viivästyi linjan tarkistuksissa ja näissä ilmenneissä pienissä puutteissa, jotka korjataan ennen linjan käyttöönottoa.

 
Kuva: Lievestuoreen tasausaltaat ja Pyynpolun jätevesipumppaamo elokuussa 2018