Mikä Pisara® on?

Pisara® auttaa kuntia varmistamaan, että niiden vesihuolto toimii huomenna paremmin kuin tänään.

Asiakkaiden vaatimukset vesihuoltoa kohtaan nousevat, ja samalla veden käyttö vähenee. Vesiverkoston kasautuva korjausvelka, toimintavarmuuden kiristyvät vaatimukset, veden laadun varmistaminen ja ammattiosaamisen katoaminen eläköitymisen myötä luovat vesihuollolle uhkakuvia.

Me haluamme olla vaikuttamassa siihen, etteivät nuo uhkakuvat muutu kriiseiksi. Pisara mahdollistaa sen, että uusimmat vesihuollon sovellukset ja osaaminen ovat kaikkien kaupunkien ja kuntien saavutettavissa.

Pisara® on kokonaisvaltaista vesihuollon hallintaa

Pisara valjastaa korkean teknologian ja suomalaisen vesiosaamisen uudenlaiseksi palveluksi. Pisaran yhteistyömallien avulla kuntien vesihuoltoa voidaan vahvistaa ulkopuolisilla asiantuntijoilla, ratkaisuilla ja liiketoimintamalleilla. Pisara ylläpitää ja kehittää vesihuoltoa sekä teknisenä järjestelmänä että arvokkaana omaisuutena.

Tutustu Pisara -yhteistyömalleihin

Pisara® teknisesti

  • Veden tuotanto: vedentuotantolaitokset
  • Vesijohtoverkosto: putkiverkosto ja laiteasemat
  • Jätevesiverkosto: putkiverkosto ja laiteasemat
  • Jäteveden puhdistus: jätevedenpuhdistuslaitokset
  • Hulevesiverkosto: putkiverkosto ja laiteasemat

Pisara® palveluna

  • Investointiohjelmat
  • Rakennuttaminen
  • Käyttö ja kunnossapito
  • Verkoston digitaalinen etähallinta
  • Digitaalinen asiakaspalvelu